Nota prawna

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.

Wchodząc na niniejszą witrynę internetową , oświadczasz, że wyrażasz zgodę i rozumiesz poniższe warunki oraz informacje prawne dotyczące zarówno niniejszej Witryny Internetowej, jak i wszelkich zamieszczonych na niej materiałów.

Jeżeli nie zgadzasz się na niniejsze Warunki, opósć niniejszą Witrynę Internetową. Ponadto, korzystając z poszczególnych usług, Ty oraz Multibox International BV podlegacie wszelkim opublikowanym wytycznym i zasadom, jakie mają zastosowanie do takich usług, jakie mogą być zamieszczane na Witrynie Internetowej. Wszystkie takie wytyczne i zasady mają zastosowanie w odniesieniun do niniejszych Warunków.

Multibox International BV zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie bez powiadomienia. W związku z tym musisz na bieżąco sprawdzać treść niniejszych Warunków. Dalsze korzystanie z witryny internetowej oznacza twoja zgodę na dokonanie takich zmian.

Własność Intelektualna

Niniejsza Witryna Internetowa została stworzona przez Multibox International BV, Tolboomweg 5, 3784 XC, Terschuur, Holandia.
Wszystkie nazwy i znaki logo Mibox stanowią zarejestrowane znaki towarowe Multibox International BV.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright 2006-2018.

Tekst, tłumaczenia, materiały video, zdjęcia, materiały graficzne oraz elementy danych na witrynie internetowej zostały dostarczone lub są dostarczane przez agencje prasowe oraz indywidualnych konsultantów zatrudnianych przez Multibox International BV.

Multibox International BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieuprawnione kopiowanie lub wykorzystanie jakichkolwiek materiałów będących własnością osób trzecich na Witrynie Internetowej.

Żadna zawartość niniejszej Witryny Internetowej nie przewiduje przyznania jakiejkolwiek licencji ani prawa do korzystania z jakichkolwiek nazw, logo, obrazów lub znaków towarowych.

Żadne pobieranie ani kopiowanie lub powielanie zawartości Witryny Internetowej nie przenosi na Ciebie żadnych praw do jakiegokolwiek oprogramowania ani materiałów zamieszczonych na Witrynie Internetowej.

O ile powyższe postanowienia nie przewidują inaczej, uzyskujesz zgodę na przeglądanie, przechowywanie, drukowanie, powielanie, rozpowszechnianie wszelkich stron albo pobieranie wszelkich materiałów z Witryny Internetowej tylko do osobistego niehandlowego użytku, pod warunkiem, że

(a)-nie będziesz dokonywać żadnych modyfikacji jakiejkolwiek takiej strony ani jakichkolwiek takich materiałów oraz

(b)- włączysz niniejsze Warunki do każdej kopii. Jakiekolwiek nieuprawnione powielanie, do celów handlowych, Witryny Internetowej albo jakiejkolwiek jej części, stanowi naruszenie praw Multibox International BV.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, iż Multibox International BV dołożyła wszelkiej staranności, aby zapewnić, że informacje zawarte w witrynie internetowej są prawidłowe w chwili ich publikacji, jednakże nie składa ona żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji (włączając w to odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich), co do prawidłowości, wiarygodności lub kompletności takich informacji.

Jakiekolwiek pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób materiałów poprzez korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się według Twojego uznania i na Twoje ryzyko i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną w Twoim systemie komputerowym albo utratę danych wynikająca z pobierania jakichkolwiek takich materiałów.

Linki do i z Witryny Internetowej

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Multibox International BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowość ani dostępność informacji, materiałów lub treści dostarczanych przez podlinkowane witryny internetowe osób trzecich ani za treść, działanie, warunki korzystania albo polityki prywatności lub praktyki na takich witrynach internetowych.

Jeżeli chcesz stworzyć link do Witryny Internetowej, wyraźnie zgadasz się, że:

> poprosisz o wcześniejszą pisemną zgodę Multibox International BV na stworzenie linku do Witryny Internetowej;

> nie będziesz umieszczać niniejszej Witryny Internetowej w ramce innej witryny internetowej i stworzysz bezpośredni link do oficjalnej Witryny Internetowej Multibox International BV;

> nie będziesz tworzyć żadnych powiązań między osobami trzecimi a niniejszą Witryną Internetową.

Link do Naszej witryny internetowej nie pozwala Ci na korzystanie z jakiejkolwiek treści, nazw, znaków logo, zdjęć, video ani znaków towarowych Multibox International BV lub osób trzecich, chyba że zostało to odrębnie uzgodnione na piśmie przez właściwego posiadacza praw.

Projekt Witryny Internetowej, opracowanie i hosting

> Projekt Witryny Internetowej został stworzony przez RéflexiOn Graphique.
12 rue de l’écu 35140 Saint-Aubin-du-Cormier, Francja.

> Opracowaniem Witryny Internetowej zajmuje się ATsites webdesign.
Latherusstraat 45, 1032 CT, Amsterdam, Holandia.

> Za hosting odpowiada Yourhosting.
Ceintuurbaan 28, 8024 AA, Zwolle, Holandia.

Kontakt

Multibox International BV czeka na Twoje pytania i sugestie.
Skontaktuj się z nami pisząc na adres email: info@multiboxinternational.com